Vrijruiter december 2016

Hoe krijg je een plant(p)aardige wei. (deel 1)

Aangezien paarden van nature dieren zin die zeker niet alleen gras eten. maar van oorsprong een aanzienlijk deel van de dag vullen met het zoeken naar eetbare takken, twijgen en kruiden is het zinvol om in deze natuurlijke behoefte te voorzien.
lk wil op een toegankelijke manier inzichtelijk maken hoe je simpel een eetbare, gezonde en uitdagende groene omgeving voor je paard kan creëren met voor paarden eetbare planten. Ongeacht of je een balkon, kleine weide of een groot terrein tot je beschikking hebt.

Dit is het eerste deel van een serie van vier artikelen  waarin ik het concept van eetbare planten uit de doeken zal doen.

Lees meer…